De waarde van de lange termijn

De waarde van lange termijn

Ondernemers die het lukt een succesvol bedrijf neer te zetten kunnen omstreeks de top van de levenscyclus van hun bedrijf op twee belangrijke beslispunten komen: het moment om te versnellen of het moment om te reorganiseren. Als ondernemer kan je besluiten beide beslismomenten te negeren. Doe je dat niet dan is de vraag of je de uitdaging alleen, met adviseurs of met partners aangaat. Maar de belangrijkste vraag van allemaal is of je de waarde van lange termijn scherp hebt.

Soms kom je als ondernemer tot de conclusie dat je onderneming een nieuwe fase ingaat en je daar iets mee moet doen. Een enkeling is in staat zelf de verandering te bedenken en uit te voeren. De rest zoekt het, afhankelijk van welke uitdaging hij of zij voor staat, in adviseurs, verandermanagers dan wel financiële partners. Als samenwerking met een strategische partner wordt gezocht leidt dit met enige regelmaat tot het opgaan van de onderneming in de organisatie van de strategische partner.

Een tegenwoordig veel voorkomende keuze is het aangaan van samenwerking met een financiële partij. Deze partij heeft de middelen (en soms de ervaring) om de onderneming naar de volgende fase te begeleiden. Wat niet altijd gerealiseerd wordt is dat de belangen van deze financiële partij niet dezelfde hoeven te zijn als die van de ondernemer. De financiële partij is namelijk met name gericht op het rendement op de door haar investeerders ter beschikking gestelde vermogen.

“Plant bomen in wier schaduw je niet zelf zal zitten”

Als de ondernemer dat ook is, is dat geen probleem. Maar net als met principes (die alleen principes zijn als ze geld kosten) is het de vraag welke beslissing genomen wordt als iets wel in het belang van de onderneming is maar niet in het belang van korte termijn investeerders. Het is daarom belangrijk dat een ondernemer vooraf bewust besluit welke richting hij/zij kiest. De combinatie van investeerder en lange termijn is belangrijk. Commitment op papier is daarbij veelzeggender dan in woord. Allereerst moeten de financiële gevolgen van beslissingen voor alle partijen gelijk zijn. Daarnaast moet er geen tijdshorizon zijn voor de investering. De focus moet lange termijn zijn want dat zorgt er voor dat bij besluiten gekeken wordt naar de impact op de onderneming en niet op de IRR. Hierdoor kweek je de mooiste bomen al zul je er wellicht zelf nooit onder zitten.

Is focus op de lange termijn de enige juiste? Niet altijd. Dit is afhankelijk van je doelstelling als ondernemer of investeerder. Wil je een hoog procentueel rendement op je vermogen of wil je een duurzaam bedrijf bouwen? Wat vaak over het hoofd gezien wordt is dat de beste investeringen lange termijn een goed rendement opleveren i.p.v. eenmalig een heel hoog rendement. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen we naar diverse rapporten o.a. over Warren Buffett. Je moet zorgen voor de juiste strategie in de juiste markt en die goed executeren met de juiste personen. Dan creëer je de meeste waarde en neem je het minste risico. Het maakte ondernemen een stuk gemakkelijker …. op lange termijn.