Uw onderneming centraal

Partner van ondernemers Verbinden boven verkopen Kwaliteit boven kwantiteit Uitdagen boven beteugelen

BeStacking als
medeondernemer

Waarde toevoegen in plaats van onttrekken is ons uitgangspunt. Dat zie je terug in onze wijze van acteren en structureren. We verbinden ons langjarig aan ondernemingen en ondernemers waar we een duurzame relatie mee willen bouwen. Deze samenwerking biedt wederzijds voordelen.

Voor de onderneming

Het voortbestaan van de onderneming staat voor ons centraal. Dat vereist executie van een heldere strategie door een ambitieus team.

Lees meer

Voor de ondernemer

Onze structuur garandeert dat de financiële belangen van alle partijen gelijkgestemd en langjarig zijn. Dit is de basis van waaruit we gaan bouwen.

Lees meer

Voor de medewerk(st)er

Een leven lang ontwikkelen als uitgangspunt. Het tempo waarin en de richting waar naar toe bepaal jij.

Lees meer

Business-lifecycle
p

Van visie naar executie

p

Van intern gericht naar extern gericht

BeStacking als medeondernemer

Het is lastig voor ondernemers die op zoek zijn naar financiële middelen of expertise om de juiste partner te vinden. Het alleen al bepalen waar een partner aan moet voldoen is een hele klus.

BeStacking wordt gekenmerkt door een aantal uitgangspunten:

  • We committeren ons langjarig in woord en contractueel;
  • We brengen ervaring in organisatie ontwikkeling;
  • We investeren onze eigen middelen en niet die van anderen.

Langetermijnwaardecreatie als uitgangspunt is wat je van een partner mag verwachten in een duurzaam bedrijf.

Betrokken zijn en blijven

Om allerlei redenen zijn partnerschappen in de praktijk vaak voor enkele jaren.

Bij BeStacking koppelen we aandeelhouderschap en werknemerschap los van elkaar. Een ondernemer die samen met ons gewerkt heeft aan het uitbouwen van zijn of haar onderneming wordt nooit verplicht de aandelen aan ons te verkopen. Het mag wel maar hoeft niet.

Deze toezegging kunnen we doen omdat wij onze aandelen in de onderneming nooit zullen verkopen.

Rico - betrokken zijn en blijven

Uitbouwen competitief voordeel

Soms kan focus op groei de juiste strategie zijn voor een onderneming. Regelmatig zien we dat focus op groei leidt tot het nemen van onverantwoorde risico’s.

Onze focus ligt mede daarom op het uitbouwen van het competitief voordeel van ondernemingen. Dat leidt tot duurzame groei met minder risico.

Een onderneming met een competitief voordeel kan duurzaam dienstbaar zijn aan haar klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Het samenbrengen van theorie en praktijk op dit gebied is een voorbeeld van waar we waarde toevoegen.

|

Durf groot te denken

Investeren naast adviseren

Enkel als wederzijds waarde wordt toegevoegd is er een reden om samen te gaan werken.

Wat we van onze medeondernemers verwachten doen we daarom zelf ook: we brengen eigen financiële middelen in en we brengen kennis in waar het gaat om het bouwen van een onderneming (nationaal en internationaal).

De ondernemer heeft ambitie en kent zijn/haar markt, wij weten wat nodig is om een grootse onderneming (internationaal) te bouwen en de ondernemer daarin mee te laten groeien.

Investeren in talentontwikkeling

Naast het investeren in de ondernemer en de onderneming, delen we onze goede en slechte ervaringen bij het bouwen van top teams.

Het individu is het uitgangspunt.  Want continu ontwikkelen kan een bron van energie zijn maar enkel als dit aansluit bij de drijfveren van het individu.  Goed ontwikkelde medewerk(st)ers zijn de leiders van de toekomst.