Uw onderneming centraal

Partner van ondernemers Verbinden boven verkopen Kwaliteit boven kwantiteit Uitdagen boven beteugelen

BeStacking maakt AI mogelijk

Ondernemende investeerders in bestaande bedrijven die zorgen voor toekomstig succes door gebruik te maken van AI. Wij verwerven bedrijven die een veilige transitie naar een AI-enabled wereld mogelijk maken voor bedrijven en overheden in Europa. 

Voor de onderneming

Het voortbestaan van de onderneming staat voor ons centraal. Dat vereist executie van een heldere strategie door een ambitieus team.

Lees meer

Voor de ondernemer

Onze structuur garandeert dat de financiële belangen van alle partijen gelijkgestemd en langjarig zijn. Dit is de basis van waaruit we gaan bouwen.

Lees meer

Voor de medewerk(st)er

Een leven lang ontwikkelen als uitgangspunt. Het tempo waarin en de richting waar naar toe bepaal jij.

Lees meer

Business-lifecycle
p

Van visie naar executie

p

Van intern gericht naar extern gericht

BeStacking als medeondernemer

Het is lastig voor ondernemers die op zoek zijn naar financiële middelen of expertise om de juiste partner te vinden. Het alleen al bepalen waar een partner aan moet voldoen is een hele klus.

BeStacking wordt gekenmerkt door een aantal uitgangspunten:

  • We committeren ons langjarig in woord en contractueel;
  • We brengen ervaring in organisatie ontwikkeling;
  • We investeren onze eigen middelen en niet die van anderen.

Langetermijnwaardecreatie als uitgangspunt is wat je van een partner mag verwachten in een duurzaam bedrijf.

Investeren,Transformeren, Innoveren 

BeStacking investeert in ondernemingen die een belangrijke rol gaan spelen in het gebruik maken van artificiële intelligentie.

Waar nodig helpen we onze bedrijven te professionaliseren en geven we hen toegang tot een zelfstandig platform dat het voor hen mogelijk maakt te voorzien in de AI behoeften van henzelf en van hun klanten. We creëren een ambitieus decentraal AI ecosysteem.

Doel is dat de klanten van onze bedrijven kosten kunnen besparen en de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren in een veilige Europese setting.

Rico - betrokken zijn en blijven

Uitbouwen competitief voordeel m.b.v. AI

Soms kan focus op groei de juiste strategie zijn voor een onderneming. We worden echter regelmatig geconfronteerd met bedrijven waar deze focus heeft geleid tot onverantwoorde risico’s.

Onze focus ligt daarom op het uitbouwen van het competitief voordeel van ondernemingen. Een onderneming met een competitief voordeel is duurzaam dienstbaar aan haar klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Geacquireerde ondernemingen helpen we dit competitief voordeel uit te bouwen door te professionaliseren en door ze te helpen hun klanten klaar te maken voor AI gebruik in een veilige omgeving.

|

Durf groot te denken

Betrokken zijn en blijven

Om allerlei redenen zijn partnerschappen in de praktijk vaak voor enkele jaren.

Bij BeStacking koppelen we aandeelhouderschap en werknemerschap los van elkaar. Een ondernemer die samen met ons gewerkt heeft aan het uitbouwen van zijn of haar onderneming wordt nooit verplicht de aandelen aan ons te verkopen. Het mag wel maar hoeft niet.

Deze toezegging kunnen we doen omdat wij onze aandelen in de onderneming nooit zullen verkopen.