Wat betekent AI voor een organisatie

Uiteraard verschilt dat per organisatie.  En de tijdslijnen waarbinnen AI voor een organisatie belangrijk wordt zullen verschillen. Echter is het zeker, dat het een significante ontwikkeling betreft in de ontwikkeling van IT. Algemeen is wel te stellen dat leren door te experimenteren aan te raden is als eerste stap.  Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarbij zijn er twee kritische succesfactoren waar de organisatie rekening mee dient te houden voor de langere termijn: waarborgen data soevereiniteit en samenstelling personeel.

De meningen over de snelheid waarmee AI impact gaat hebben op organisaties en ons leven verschillen sterk.  De impact zelf is ook niet iets waar iedereen het over eens is.  Veelal kan wel gesteld worden dat de introductie van grote veranderingen in eerste instantie vaak veel aandacht krijgen, vervolgens ebt deze aandacht weg omdat de impact lijkt mee te vallen maar juist op de lange termijn is de impact dan weer groter dan ooit bedacht.  Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de mobiele telefoon.

Voor AI geldt dat de impact op deelgebieden al zichtbaar is.  Of dat gaat leiden tot een bredere toepassing op de korte termijn is niet te zeggen.  Wel is duidelijk dat er meer specifieke data – in handen van de organisaties – nodig is dan hetgeen nu gebruikt wordt om de toegevoegde waarde voor deze organisaties te vergroten.  

“AI moet gekaderd worden, maar creëert kansen”

 

Data privacy of data soevereiniteit is daarbij essentieel. Niet alleen is het belangrijk waar de data opgeslagen wordt, maar tevens is het van belang in welke systemen de algoritmen ontwikkeld worden.  Samsung heeft bijvoorbeeld al ervaren dat broncode gelekt is na gebruik in ChatGPT.  Elke organisatie moet een strategie ontwikkelen om dat voor hun confidentiële informatie te voorkomen. Het goede nieuws is dat dit weer kansen biedt voor Europese bedrijven na de vorige IT golf gemist te hebben.

Daarnaast zal er een impactanalyse gemaakt moeten worden voor het personeel.  Want werd de laatste jaren het personeel steeds meer intern gericht door consolidatie en/of wet- en regelgeving, in de toekomst zullen de medewerkers meer naar buiten gericht worden en de beschikbare tooling daarvoor, met dank aan AI, zal specifiek kunnen worden ingezet.  Dat vereist een anders opgeleide medewerker.  Het goede nieuws is dat dit het werk waarschijnlijk daarmee uitdagender gaat maken.

Dus moet mijn organisatie met AI aan de slag? Zeker weten.  Begin met experimenteren, want dan kan beter bepaald worden hoe de organisatie er straks uit moet komen te zien.  En wees je bewust van de gevaren van een slecht uitgevoerde implementatie.  Als je dat goed en tijdig doet, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de organisatie.